نمونه ای از پروژه های انجام شده

پتروشیمی شازند اراک

Samson Pneumatic Control Valves, Type 3251, Nominal size DN 40

پتروشیمی شازند اراک

Marelli motor D5X315SM4 110KW B3 3PTC Exde IIB T4

پتروشیمی شازند اراک

تامین، آموزش، نصب و راه اندازی دستگاه آنالایزر کلر HYDRO RAH 210

تامین تجهیز

Micromotion USA Type Coriolis flowmeter CMF300 Multivariable flow and density transmitter 2700 fluid temp -240 to 204 C

تامین و نصب تجهیز

ELECTRO MOTOR, SIEMENS

تامین تجهیز

Servo Gauge, Honeywell

تامین تجهیز

Filter, Parker

گزیده ای از برندها